Can't connect to MySql!
Access denied for user 'lipbit_mc'@'localhost' (using password: YES) Parafia w Zgłobicach

Get Adobe Flash playerRozwój budownictwa po 1970 r. sprawił, że także w Zgłobicach zaczęło przybywać mieszkańców. Znaczna ilość mieszkańców wzbudziła pragnienie wybudowania własnego ośrodka duszpasterskiego. To pragnienie zostało sprecyzowane pismem do Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie z dnia 4 grudnia 1986 r. W czasie wizji lokalnej w dniu 28 stycznia 1989 r. stwierdzono, że kaplica jest za mała na potrzeby Zgłobic i należy budować kościół i plebanię. Do parafii Podwyższenie Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze został skierowany ks. Zygmunt Warzecha któremu powierzono troskę o budowę ośrodka duszpasterskiego w Zgłobicach. W lipcu rozpoczęto poszukiwania odpowiedniej lokalizacji oraz koncepcji architektonicznej. 20 lipca 1989 r. na posiedzeniu Rady Sołeckiej byli obecni również przedstawiciele jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z prezesem Stefanem Kukułką. Przedstawił on decyzję z zebrania strażackiego z dnia 6 lipca gdzie większość z 21 strażaków postanowiło przekazać bez opłat salę w Remizie na kaplicę na okres 5-ciu lat. Rada Sołecka przyjmując tę decyzję ustaliła termin zakończenia adaptacji na kaplicę na 30 września 1989 r.
 


"LipBit.pl" Chotowa 87d, 39-217 Grabiny
 tel. kom. 694-995-233